Дигитални покани за сватба

Всяка покана се изработва с индивидуален дизайн според основните цветове на сватбата и вашите желания. Може да добавим снимки или видео обръщение към гостите. Поканата също съдържа кратка анкета към гостите с примерни въроси:

  • Имена
  • Телефон
  • Вегетарианец ли сте?
  • Колко човека ще присъстват?
  • Дата на пристигане?

Може да включим и други въпроси. Имате достъп до отговорите по всяко време, на текстов файл в табличен вид.

Време на изработка 10 работни дни.

Разгледайте примери:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.